2022 წლის 6 და 7 სექტემბერს, კოლეჯ ორიენტირში

2022 წლის 6 და 7 სექტემბერს, კოლეჯ ორიენტირში, მეოთხე დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე „კბილის სატექნიკო საქმე”, ჩატარდა მოტივაციური გასაუბრება, ამ პროგრამაზე დარეგისტრირებულ აპლიკანტებთან.