2022 წლის 8 სექტემბერს, კოლეჯ ორიენტირში, მეოთხე დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე

2022 წლის 8 სექტემბერს, კოლეჯ ორიენტირში, მეოთხე დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე ” ღონისძიების ორგანიზება”, ჩატარდა მოტივაციური გასაუბრება, ამ პროგრამაზე დარეგისტრირებულ აპლიკანტებთან.

2022 წლის 6 და 7 სექტემბერს, კოლეჯ ორიენტირში

2022 წლის 6 და 7 სექტემბერს, კოლეჯ ორიენტირში, მეოთხე დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე „კბილის სატექნიკო საქმე”, ჩატარდა მოტივაციური გასაუბრება, ამ პროგრამაზე დარეგისტრირებულ აპლიკანტებთან.

2022 წლის 5 სექტემბერს, კოლეჯ ორიენტირში, მესამე დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე

2022 წლის 5 სექტემბერს, კოლეჯ ორიენტირში, მესამე დონის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე “საფინანსო სერვისები”, ჩატარდა მოტივაციური გასაუბრება, ამ პროგრამაზე დარეგისტრირებულ აპლიკანტებთან.