შპს ორიენტირმა , მოიპოვა პროფესიული გადამზადების პროგრამის…

📣 შპს ორიენტირმა , მოიპოვა პროფესიული გადამზადების პროგრამის ✅ „სააღმზრდელო პროცესების ორგანიზება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში”, განხორციელების უფლება დადასტურების გზით❗️❗️❗️ წარმატებები პროგრამას❗️