შპს ორიენტირში გრძლდება მიღება 2022 სასწავლო წლისათვის.

📣 შპს ორიენტირში გრძლდება მიღება 2022 სასწავლო წლისათვის. რეგსიტრაცია მიმდინარეობს და გაგრძლდება 22 აგვისტოს ჩათვლით ❗️
📣 📣 📣 შპს ორიენტირი გაძლევთ სწორ ორიენტაციას და გიწვევთ ხარისხიანი სწავლებისთვის ❗️❗️❗️