ყურადღება

📣 ყურადღება‼️
ტესტის ნიმუშები გამოქვეყნდა📚

https://www.facebook.com/photo/?fbid=396497102506222&set=a.299303525558914