მიმდინარე წლის 30 ივნისს, შპს ორიენტირის დირექტორი, ბატონი რამაზ მაჭარაშვილი შეხვდა კოლეჯის ყველა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიულ სტუდენტებს.

შეხვედრა ჩატარდა zoom-ის პალტფორმით , დისტანციურად. შეხვედრა წარიმართა აზრთა გაზიარების ფორმატში. კოლეჯის დირექტორი დაინტერესდა პროფესიული სტუდენტების შეფასებებით, როგორც სასწავლო პროცესის მიმართ, ასევე მასთან დაკავშირებული საკითხებზე. პროფესიული სტუდენტების მხრიდან დაფიქსირდა მადლიერების გამომხატველი შეფასებები და დასმულ საკითხეზეც მიეცათ შესაბამისი განმარტებები! შეხვედრამ შინაარსიანად და ნაყოფირად ჩაიარა!