მიმდინარე წლის 1 ივლისს შედგა შპს ორიენტირის დირექტორის მორიგი შეხვედრა პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან.

?მიმდინარე წლის 1 ივლისს შედგა შპს ორიენტირის დირექტორის მორიგი შეხვედრა პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან. შეხვდრა განხორციელდა zoom-ის პლატფორმის საშუალებით.