პროფესიული მომზადების პროგრამის ” სადღესასწაული ღონისძიების დაგეგმვა” მსმენელებმა, დაასრულეს პროგრამა და სწავლის შედეგები დაადასტურეს!

არც ამ შემთხვევაში დაირღვა “ტრადიცია” და მსმენელებმა მათ მიერ გამოხატული კმაყოფილებით პროგრამის განხორციელების პროცესისადმი და მადლიერებით კოლეჯის პერსონალის მიმართ , გაგვანებივრეს, რაც დამატებითი მოტივაციაა კოლეჯისთვის! წარმატებები მათ ათვისებული პროგრამით დასაქმებაში!!! #ორიენტირიზრუნავსსწავლებისმაღალხარისხზე