მომავალ ორიენტირელებს კოლეჯში ელოდებათ კეთილმოწყობილი, უსაფრთხო გარემო, სწავლა-სწავლების მაღალი ხარისხი, რომელსაც უზრუნველყოფენ მაღალკვალიფიციური პროფესიული განათლების მასწავლებლები.

? აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა ❗️
? შპს ორიენტირში მიმდინარეობს მიღება 2022 წლისთვის შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:
✅ ფარმაცია (სააფთიაქო) – (პროგრამა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ);
✅ საექთნო განათლება – (პროგრამა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ);
✅ კბილის სატექნიკო საქმე- (სახელმწიფოს მხრიდან მეტი წილი დაფინანსებით);
✅ საფინანსო სერვისები – (თვითდაფინანსებით);
✅ ღონისძიების ორგანიზება – (თვითდაფინანსებით).
პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე “საფინანსო სერვისები” და “ღონისძიების ოერგანიზება” , სწავლის გადასახადის გადახდა პროფესიულიული სტუდენტებისთვის, შესაძლებელია მოქნილი გრაფიკით და ნაწილდება 10 თვეზე!!!
? რეგისტრაცია მიმდინარეობს და გაგრძლდება 22 აგვისტოს ჩათვლით.
? რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ შემდეგ საიტზე: https://vet.emis.ge/#/ ან მოგვმართეთ და კოლეჯი დაგეხმარებათ დარეგისტრირებაში.

? ისწავლეთ ორიენტირში, მიიღე სახელმწიფო დიპლომი და დასაქმდი ‼️
მის: ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქ. 26
? collegeorientiri@gmail.com
www.orientiri.edu.ge
ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
? 577784746; 599275739