ფარმაცია(სააფთიაქო) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტები

✅ფარმაცია(სააფთიაქო) პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტები, მოდულის “სამკურნალო მცენარეული და ცხოველური ნედლეული” ფარგლეში იმყოფებოდნენ “გარდენიაში”, მოდულის განმახორციელებელ ნათელა გოზალიშვილთან ერთად!?‍?