პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის “აღმზრდელის” შეადგენელი მოდულის

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის “აღმზრდელის” შეადგენელი მოდულის “საგანმანათლებო გარემოს” ფარგლებში სოციალურ- ემოვიური სფეროს გასავითარებელი აქტივობისათვის განკუთვნილი თვალსაჩინო მასალის დამზადების პრაქტიკული მეცადინეობა. მოდულის განმახორციელებელი პროფესიული განათლების მასწავლებელი, დარგის დოქტორი ქ.ნი დარეჯან ბენდელიანი