რეგისტრაცია მიმდინარეობს და გაგრძელდება 22 აგვისტოს ჩათვლით.

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა emis

✔️პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების მსურველთა რეგისტრაცია დაიწყო.

??რეგისტრაცია შესაძლებელია ონლაინ, ვებგვერდზე: vet.emis.ge, 22 აგვისტოს ჩათვლით.

?2022 წელს შეთავაზებული პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და პროგრამების სრული ჩამონათვალი იხილეთ ვებგვერდზე: vet.emis.ge.

?პროფესიულ პროგრამებთან დაკავშირებით კონსულტაციის მისაღებად, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე: (+995 32) 2200 220, ან მოგვწეროთ ელექტრონულ მისამართზე: info@emis.ge.