შპს ორიენტირის “საექთნო განათლების” პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტები

? შპს ორიენტირის “საექთნო განათლების” პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტები, მოდულის “კლინიკური პრაქტიკა- სამეანო და გინეკოლოგიური პაციენტის საექთნო მართვა” პრაქტიკულ მეცადინეობებზე ივ. ბოკერიას სახელობის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალში. წარმატებები არჩეულ პროფესიაში!!!!