მიმდინარე წლის 5 მაისს 10:00 – 13:30 საათამდე ბიზნესისა და ტექნოლოგიების აკადემიაში გაიმართება დასაქმების ფორუმი.

? ფორუმში 30-მდე მსხვილი ბიზნესის წარმომადგენელები მიიღებენ მონაწილეობას:
✅ სამშენებლო სექტორის წარმომადგენლები;
✅ მომსახურების სექტორის – ლოჯისტიკის, საოფისე
საქმიანობისა და საბუღალტრო ორგანიზაციები;
✅ საბავშვო ბაგა-ბაღების წარმომადგენლები;
✅ სამედიცინო დაწესებულებები;
და სხვა.
? დასაქმების ფორუმის მიზანია სამსახურის მაძიებელი სტუდენტების, მოკლევადიანი პროგრამის კურსდამთავრებულების, პირთა დაკავშირება დამსაქმებლებთან.
? მისამართი: ქ. თბილისი, წერონისის N208