9 აპრილი – დღე მწუხარების, დღე დამოუკიდებლობის!

? დღე, რომელიც ყოველთვის დარჩება სამშობლოს სიყვარულის, თავისუფლებისთვის ბრძოლისა და თავგანწირვის სიმბოლოდ…