“კბილის სატექნიკო საქმის” პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტები პრაქტიკულ მეცადინეოობაზე კოლეჯის ლაბორატორიაში.

📍 “კბილის სატექნიკო საქმის” პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტები პრაქტიკულ მეცადინეოობაზე კოლეჯის ლაბორატორიაში. მოდული-მთლიანი მოსახსნელი ფირფიტოვანი პროთეზის დამზადება, რომელსაც ახორციელებს პროფესიული განათლების მასწავლებელი თამარ შალამბერიძე. წარმატებები მათ!!!! 👩‍🏫