ადვოკატთა ევროპული პალატის მიერ ჩატარებული ტრენინგი

?ადვოკატთა ევროპული პალატის მიერ ჩატარებული ტრენინგის, “ოჯახური ძალადობა” მონაწილე, კოლეჯ ორიენტირის პროფესიულ სტუდენტებს სერტიფიკატები გადაეცათ! წარმატებები მათ!!!