2022 წლის 9 მარტს შპს ორიენტირის პროფესიული სტუდენტებისთვის ჩატარდა ტრენინგი

✅ 2022 წლის 9 მარტს შპს ორიენტირის პროფესიული სტუდენტებისთვის ჩატარდა ტრენინგი პროფორიენტაცია დასაქმებისთის, მაკო ჯაოშვილთან ერთად.