შპს ორიენტირში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამაზე ფარმაცია (სააფთიაქო)

შპს ორიენტირში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამაზე ფარმაცია (სააფთიაქო) – შედეგის დადასტურების პროცესი!