შპს ორიენტირში, 2022 წლის 16 თებერვალს ონლაინ, zoom-ის პლატფორმით, ჩატარდა პროფესიული სგანმანათლებლო პროგრამის “აღმზრდელი” პროგრამის ხელმძღვანელის, ქალბატონ დარეჯან ბენდელიანის შეხვედრა/ვებინარი…

? შპს ორიენტირში, 2022 წლის 16 თებერვალს ონლაინ, zoom-ის პლატფორმით, ჩატარდა პროფესიული სგანმანათლებლო პროგრამის “აღმზრდელი” პროგრამის ხელმძღვანელის, ქალბატონ დარეჯან ბენდელიანის შეხვედრა/ვებინარი, ამავე პროგრამის პროფესიული განათლების მასწავლებლებთან.
? შეხვედრაზე განხილული იყო “აღმზრდელის” პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემადგენელი მოდულების განხორციელების და შეფასების ინსტრუმენტების შედგენის სპეციფიკა, შეფასების მეთოდები და სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული სხვა საკითხები.
? შეხვედრას ესწრებოდა ქალბატონი ნონა ფანჯიკიძე.