2022 წლის 16 თებერვალს, შპს ორიენტირის დირექტორმა ბატონმა რამაზ მაჭარაშვილმა, გამართა მორიგი სამუშაო შეხვედრა…

? 2022 წლის 16 თებერვალს, შპს ორიენტირის დირექტორმა ბატონმა რამაზ მაჭარაშვილმა, გამართა მორიგი სამუშაო შეხვედრა ადმინისტრაციის წარმომადგენლებსა და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ხელმძღვანელებთან.
✅ შეხვედრა გაიმართა კოლეჯში პირისპირ, ამასთან შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე, შეხვედრის მონაწილეთა ნაწილი აღნიშნულ შეხვედრას შემოუერთდა ონლაინ პლატფორმის საშუალებით.