2022 წლის 10 თებერვალს, შპს ორიენტირში ჩატარდა სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტის არჩევნები კოლეჯის პროფესიული სტუდენტების მონაწილეობით.

2022 წლის 10 თებერვალს, შპს ორიენტირში ჩატარდა სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტის არჩევნები კოლეჯის პროფესიული სტუდენტების მონაწილეობით. პროფესიული სტუდენტების მიერ წარდგენილი იყო 3 კანდიდატი. კენჭისყრა ჩატარდა ელექტრონული კითხვარის საშუალებით.
არჩევნებში მონაწილობა მიიღო და სასურველ კანდიდატს ხმა მისცა 194-მა პროფესიულმა სტუდენტმა. ხმები გადანაწილდა შემდეგნაირად:
დარეჯან მჟავანაძე—65 ხმა
მარიამ ნოზაძე—54 ხმა
ქეთევან საზუაშვილი—73 ხმა
2 ხმა არ დაფიქსირდა.
არჩევნების შედეგების მიხედვით, შპს ორიენტირის სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტად არჩეულია საექთნო განათლების პროფროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტი ქეთევან საზუაშვილი. წარმატებები და ნაყოფიერი პრეზიდენტობა ქეთევანს!!!