პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის – „ფარმაცია (სააფთიაქო)“ შემადგენელი მოდულის…

✅ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის – „ფარმაცია (სააფთიაქო)“ შემადგენელი მოდულის – პირველადი გადაუდებელი დახმარება, პრაქტიკული კომპონენტის განხორციელების პროცესი.
პროფესიული განათლების მასწავლებელი მაკა ადეიშვილი?‍?