შპს ორიენტირი, 2022 წლის 21 იანვარი. შეხვედრა/ტრენინგი პერსონალთან.

შპს ორიენტირი, 2022 წლის 21 იანვარი. შეხვედრა/ტრენინგი პერსონალთან . თემა: პირველადი გდაუდებელი დახმარება. ტრენერი ბორის ოსიპიანი.