2022 წლის 23 იანვარს შპს ორიენტირში – შეხვედრა/ტრენინგი

2022 წლის 23 იანვარს შპს ორიენტირში – შეხვედრა/ტრენინგი თემაზე – „კანონი ადრეული და სკოლამდელი განათლების შესახებ“.