პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის – საექთნო განათლება მოდულის…

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის – საექთნო განათლება მოდულის – “სამართლებრივი ასპექტები საექთნო საქმეში” – სწავლის შედეგის დადასტურების პროცესი. პროფესიული განათლების მასწავლებელი დავით აფრიდონიძე.