2022 წლის 8 მარტს შპს ორიენტირის სტუდენტური თვითთმართველობის ორგანიზებით ჩატარდა საქველმოქმედო ღონისძიება

✅ 2022 წლის 8 მარტს კოლეჯ ორიენტირის სტუდენტური თვითთმართველობის ორგანიზებით ჩატარდა საქველმოქმედო ღონისძიება, რომლის ფარგლებში პროფესიული სტუდენტების მხარდაჭერით და ფინანსური უზრუნველყოფით დაეხმარნენ და დღე გაულამაზეს ერთ ერთ ოჯახს. სტუდეტებმა ოჯახს გადასცეს სამოსი, საკვები პროდუქტები და აღმოუჩინეს მატერიალური დახმარება. ოჯახმა მადლიერება დაუდასტურა.