2022 წლის 29 ივნისის პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების

? 2022 წლის 29 ივნისის პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს გადაწყეტილებით, შპს ორიენტირს მიენიჭა „გერიატრიული ასისტენტის” პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლება!!! მადლობა ყველა ჩართულ მხარეს!!! კიდევ ბევრი წარმატებული შედეგების მიღწევა შპს ორიენტირს‼️‼️