2022 წლის 15 თებერვალს, შპს ორიენტირის დირექტორი ბატონი რამაზ მაჭარაშვილი შეხვდა კოლეჯის ყველა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებს.

? 2022 წლის 15 თებერვალს, შპს ორიენტირის დირექტორი ბატონი რამაზ მაჭარაშვილი შეხვდა კოლეჯის ყველა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებს. ბატონმა რამაზმა სტუდენტებს მიულოცა სტუდენტური თვითმმართელობის ახალი პრეზიდენტის არჩევა, გამოუცხადა მხარდაჭერა სტუდენტური ცხოვრების საინტერესო წარმართვასა და გარმრავალფეროევნებაში, ასევე წარმატებები უსურვა ახალ პრეზიდენტს.?