კოლეჯ ორიენტირში განუწყვეტლივ მიმდინარეობს როგორც შენობა ნაგებობის მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობის გაუმჯობესება…

მიუხედავად არსებული ეპიდემიური სირთულეებისა, კოლეჯ ორიენტირში განუწყვეტლივ მიმდინარეობს როგორც შენობა ნაგებობის მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობის გაუმჯობესება, ასევე სპორტული მოედნის და დასასვენებელი ეზო ტერიტორიის კეთილმოწყობა რეკონსტრუქცია. ⚽️?? წარმატებები ორიენტირს! ❤️