დასრულდა პროფესიული მომზადების პროგრამა “სადღესაწაულო ღონისძიების დაგეგმვა”!

?დასრულდა პროფესიული მომზადების პროგრამა “სადღესაწაულო ღონისძიების დაგეგმვა”! სწავლის შედეგებიც დადასტურდა და საახალწლო განწყობაც გააქტიურდა!!! ?მსმენელების მიერ პროგრამის განხორციელების პროცესით კმაყოფილების დაფიქსირება სასიამოვნო და მნიშვნელოვანი ფაქტია, რაც დამატებითი მოტივაციაა ახალ-ახალი მომზადება/გადამზადების პროგრამების შემუშავება/განხორციელებისათვის!!!წარმატებები მათ ახალი პროფესიის გამოყენების გზაზე!!!! ❤️