პროფესიული მომზადების პროგრამის „ჯანმრთლობა, ჰიგიენა და უსაფრთხოება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში“ მსმენელები ადასტურებენ შედეგებს.

? პროფესიული მომზადების პროგრამის „ჯანმრთლობა, ჰიგიენა და უსაფრთხოება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში“ მსმენელები ადასტურებენ შედეგებს. ? შპს ორიენტირი უსურვებს მსმენელებს წარმატებებს და ათვისებული პროგრამის გამოყენებას დასაქმებისთვის❗❗❗