2021 წლის 25 ნოემბერს შედგა დამსაქმებელთან შეხვედრა