შპს ორიენტირში გაიმართა შეხვედრა

? შპს ორიენტირში გაიმართა შეხვედრა საგანმანათლებლო პროგრამის ფარმაცია (სააფთიაქო) პროფესიულ მასწავლებლებთან ჩარჩო დოკუმენტის ცვლილებებთან დაკავშირებით.