2021 წელს ჩარიცხულ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

2021 წელს ჩარიცხულ სტუდენტთა საყურადღებოდ! სასწავლო პროცესი დაიწყება 8 ნოემბერს.