იწყება მეორადი ჩარიცხვები შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

?აპლიკანტების საყურადღებოდ ‼
იწყება მეორადი ჩარიცხვები შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:
✅აღმზრდელი- ფინანსდება სახელმწის მიერ;
✅ფარმაცია (სააფთიაქო) – ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;
✅კბილის სატექნიკო საქმე – ნაწილობრივ ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;
✅საფინანსო სერვისები – თვითდაფინანსებით.
აპლიკანტებს, რომლებსაც გაქვთ სურცილი ჩაერთოთ მეორად ჩარიცხვებში 13 ოქტომბრიდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით უნდა შეხვიდეთ მართვის საინფიორმაციო სისტემაში ( vet.emis.ge) და აირჩიოთ კოლეჯი ორიენტირი.
დეტალებზე დაგვიკავშირდით:
577784746; 599275739