იწყება მეორადი ჩარიცხვები შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

📣აპლიკანტების საყურადღებოდ ‼იწყება მეორადი ჩარიცხვები შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:✅აღმზრდელი- ფინანსდება სახელმწის მიერ;✅ფარმაცია (სააფთიაქო) – ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;✅კბილის სატექნიკო საქმე – ნაწილობრივ ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;✅საფინანსო სერვისები – თვითდაფინანსებით.აპლიკანტებს, რომლებსაც გაქვთ სურცილი ჩაერთოთ მეორად ჩარიცხვებში 13 ოქტომბრიდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით უნდა შეხვიდეთ მართვის საინფიორმაციო სისტემაში ( vet.emis.ge) და აირჩიოთ კოლეჯი ორიენტირი.დეტალებზე დაგვიკავშირდით:577784746; 599275739