შპს ორიენტირში 2021 წელს ჩარიცხული სტუდენტების საყურადღებოდ!

შპს ორიენტირში 2021 წელს ჩარიცხული სტუდენტების საყურადღებოდ!
სასწავლო პროცესი დაიწყება 8 ნოემბერს!