შეხვედრა

შეხვედრა სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილესთან და პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურთან.