21 სექტემბერს მართლმადიდებული ეკლესია აღნიშნავს ღვთისმშობლობას.

21 სექტემბერს მართლმადიდებული ეკლესია აღნიშნავს ღვთისმშობლობას. საქართველოს პატრიარქმა, ილია II თითოეულ ქართველს მისცა კურთხევა, 21 სექტემბერს 12 საათზე თითეულმა მართლმადიდებელმა, რომ წაიკითხოს შემდეგი ლოცვა:
ლოცვა ღვთისმშობლისადმი
“მოწყალებისა კარი განგვიღე, კურთხეულო ღვთისმშობელო, რათა რომელნი ესე შენ გესავთ, არა დავეცნეთ არამედ განვერნეთ წინააღმდგომთა მტერთაგან, რამეთუ შენ ხარ ცხოვრება ნათესავისა ქრისტიანეთასა. ამინ!”