„საექთნო განათლების“ საგანმანათლებლო პროგრამის წარმატებული სტუდენტები მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალურ საავადმყოფოში.

?„საექთნო განათლების“ საგანმანათლებლო პროგრამის წარმატებული სტუდენტები მ. იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალურ საავადმყოფოში. ✅მოდული – კლინიკური პრაქტიკა – თერაპიული პაციენტის საექთნო მართვა.