დღე მეორე !

დღე მეორე !
📖 2021 წლის 11 სექტემბერს შპს ორიენტირში პროფესიულ სტუდენტთა შერჩევის მიზნით, ჩატარდა მოტივაციური გასაუბრება „საფინანსო სერვისები“-ს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დარეგისტრირებულ აპლიკანტებთან.