დღე პირველი !

დღე პირველი !
? 2021 წლის 10 სექტემბერს შპს ორიენტირში პროფესიულ სტუდენტთა შერჩევის მიზნით, ჩატარდა მოტივაციური გასაუბრება კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე დარეგისტრირებულ აპლიკანტებთან.