შპს ორიენტირმა მოიპოვა მოკლევადიანი მომზადებისა და გადამზადების შემდეგი პროგრამების უფლება

შპს ორიენტირმა მოიპოვა მოკლევადიანი მომზადებისა და გადამზადების შემდეგი პროგრამების უფლება:

✅ „ჯანმრთელობა,ჰიგიენა და უსაფრთხოება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში“

✅ „სალაროს ოპერაციების განხორციელება“.