შპს ორიენტირში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე – „საფინანსო სერვისები“ , „კბილის სატექნიკო საქმე“ და „ღონისძიების ორგანიზება“ – დარეგისტრირებული აპლიკანტების საყურადღებოდ!

‼‼‼ შპს ორიენტირში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე – „საფინანსო სერვისები“ , „კბილის სატექნიკო საქმე“ და „ღონისძიების ორგანიზება“ – დარეგისტრირებული აპლიკანტების საყურადღებოდ!‼ სისტემაში vet.emis.ge პირად გვერდზე, გადაამოწმეთ საგამოცდო ბარათები, სადაც გაიწერა მოტივაციური გასაუბრების დრო და თარიღი. გთხოვთ გადაამოწმოთ!