შპს ორიენტირში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე – „საფინანსო სერვისები“ და „კბილის სატექნიკო საქმე“ დარეგისტრირებული აპლიკანტების საყურადღებოდ!

‼️ შპს ორიენტირში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე – „საფინანსო სერვისები“ და „კბილის სატექნიკო საქმე“ დარეგისტრირებული აპლიკანტების საყურადღებოდ!

გთხოვთ ყურადღებით წაიკითხოთ ინფორმაცია!სისტემაში: vet.emis.ge სადაც გაიარეთ პროგრამაზე რეგისტრაცია, შედიხართ, ავსებთ კითხვარს, დადასტურების შემდეგ ბეჭდავთ საგამოცდო ბარათს ან სქრინის სახით ინახავთ ტელეფონში.მათ ვისაც ელექტრონული ფოსტა და სისტემაში vet.emis.ge რეგისტრაციაში კოლეჯი დაგეხმარათ, პირად სივრცეში შესასვლელად იყენებთ ელექტრონულ ფოსტას, რომელიც რეგისტრაციის დროს გაქვთ დაფიქსირებული, ხოლო პაროლად გამოიყენეთ მობილურის ნომერი. სისტემა გადაამოწმეთ ყოველდღიურად, ვინაიდან სისტემით მოდება თქვენი ინფორმირება გასაუბრების დროისა და ადგილმდებარეობის შესახებ.გაუკვევლობის შემთხვევაში გვიკავშირდებით: ?593264546; 599275739