კიდევ ერთხელ მოგესალმებით აპლიკანტებო და გთხოვთ ყურადღებით წაიკითხოთ ინფორმაცია!

‼️ კიდევ ერთხელ მოგესალმებით აპლიკანტებო და გთხოვთ ყურადღებით წაიკითხოთ ინფორმაცია!

სისტემაში: vet.emis.ge სადაც გაიარეთ რეგისტრაცია, ავსებთ კითხვარს, დადასტურების შემდეგ ბეჭდავთ საგამოცდო ბარათს ან სქრინის სახით ინახავთ ტელეფონში.მათ ვისაც ელექტრონული ფოსტა და სისტემაში vet.emis.ge რეგისტრაციაში კოლეჯი დაგეხმარათ, პირად სივრცეში შესასვლელად იყენებთ ელექტრონულ ფოსტას, რომელიც რეგისტრაციის დროს გაქვთ დაფიქსირებული, ხოლო პაროლად გამოიყენეთ მხოლოს მობილურის (ცადეთ) ნომერი. სისტემა გადაამოწმეთ ყოველდღიურად, ვინაიდან სისტემით მოდება თქვენი ინფორმირება ტესტირების დროისა და ადგილმდებარეობის შესახებ.გაუკვევლობის შემთხვევაში გვიკავშირდებით: ?593264546; 599275739