აპლიკანტების საყურადღებოდ

შპს ორიენტირში საფინანსო სერვისების და კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე შეფასების შესახებ