იჩქარეთ! დარეგისტრირდთ 20 აგვისტომდე!

??? იჩქარეთ! დარეგისტრირდთ 20 აგვისტომდე!
? შპს ორიენტირი გიწვევთ შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:
✅ ფარმაცია (სააფთიაქო); – ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;
✅ საექთნო განათლება – ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;
✅ აღმზრდელი- ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;
✅ კბილის სატექნიკო საქმე – ნაწილობრივ ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;
✅ საფინანსო სერვისები;
✅ ღონისძიების ორგანიზება (ინტეგრირებული) – პროფესიის დამადასტურებელ დიპლომთან ერთად გაიცემა სკოლის ატესტატი;
✅ საფინანსო სერვისები;
⏳ იჩქარეთ რეგისტრაცია მიმდინარეობს 20 აგვისტოს ჩათვლით! ⏳
? ??პროფესიული სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურიდან.
მის:ქ. თბილისი, დადიანის 26 (ნაძალადევის რაიონი)
? 577784746; 599275739
? collegeorientiri@gmail.com
https://orientiri.edu.ge/