იჩქარეთ! დარეგისტრირდთ 20 აგვისტომდე!

📣📣📣 იჩქარეთ! დარეგისტრირდთ 20 აგვისტომდე!
📢 შპს ორიენტირი გიწვევთ შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:
✅ ფარმაცია (სააფთიაქო); – ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;
✅ საექთნო განათლება – ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;
✅ აღმზრდელი- ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;
✅ კბილის სატექნიკო საქმე – ნაწილობრივ ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ;
✅ საფინანსო სერვისები;
✅ ღონისძიების ორგანიზება (ინტეგრირებული) – პროფესიის დამადასტურებელ დიპლომთან ერთად გაიცემა სკოლის ატესტატი;
✅ საფინანსო სერვისები;
⏳ იჩქარეთ რეგისტრაცია მიმდინარეობს 20 აგვისტოს ჩათვლით! ⏳
📢 📢📢პროფესიული სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურიდან.
მის:ქ. თბილისი, დადიანის 26 (ნაძალადევის რაიონი)
📲 577784746; 599275739
📧 collegeorientiri@gmail.com
https://orientiri.edu.ge/