შეხვედრა კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან

შეხვედრა კერძო საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან სტუდენტთა მიღებასთან დაკავშირებით, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილესთან ქალბატონ თამარ ქიტიაშვილთან.